slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
  • اطلاعات هتل
  • اطلاعات تور
  • نظرات کاربران

اطلاعات هتل

تور کیش - هتل 5 ستاره

مبدا: مشهد

مقصد: کیش

رفت و برگشت: 14 مرداد - 17 مرداد

رفت: کیش ایر

برگشت: معراج

9 ظرفیت خالی

آژانس اندیشه سفر گردشگران

برای مشاهده تمام جدول آنرا بسمت چپ بکشید

نام هتل
ستاره
یک تخته
دوتخته
سه تخته
چهار تخته
پنج تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
نوزاد
امکانات

هتل شایگان

B.B

0 تومان

1,340,000 تومان

1,195,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل پارمیس

B.B

0 تومان

1,365,000 تومان

1,150,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل ایران

B.B

0 تومان

1,375,000 تومان

1,370,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل شایان

B.B

0 تومان

1,480,000 تومان

1,310,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل کوروش

B.B

0 تومان

1,485,000 تومان

1,295,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل پانوراما

B.B

0 تومان

1,495,000 تومان

1,415,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل میراژ

B.B

0 تومان

1,500,000 تومان

1,345,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل ویدا

B.B

0 تومان

1,560,000 تومان

1,375,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل داریوش

B.B

0 تومان

2,300,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل ترنج

H.B

0 تومان

3,745,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

تور در یک نگاه

تور کیش - هتل 5 ستاره