slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
  • اطلاعات هتل
  • اطلاعات تور
  • نظرات کاربران

اطلاعات هتل

تور کیش 8 روزه

مبدا: مشهد

مقصد: کیش

رفت و برگشت: 2 مرداد - 9 مرداد

رفت: آتا

برگشت: آتا

10 ظرفیت خالی

آژانس اندیشه سفر گردشگران

برای مشاهده تمام جدول آنرا بسمت چپ بکشید

نام هتل
ستاره
یک تخته
دوتخته
سه تخته
چهار تخته
پنج تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
نوزاد
امکانات

هتل سیمرغ

B.B

0 تومان

960,000 تومان

925,000 تومان

890,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل سوئیت ارم

B.B

0 تومان

110,000 تومان

995,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل آرامش

B.B

0 تومان

1,135,000 تومان

1,085,000 تومان

1,035,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل سان رایز

B.B

0 تومان

1,135,000 تومان

1,085,000 تومان

1,035,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل سارا

B.B

0 تومان

1,145,000 تومان

1,075,000 تومان

1,025,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل گاردنیا

B.B

0 تومان

1,180,000 تومان

1,170,000 تومان

1,160,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل هلیا

B.B

0 تومان

1,310,000 تومان

1,190,000 تومان

1,065,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل لیلیوم

B.B

0 تومان

2,010,000 تومان

1,800,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل پارمیدا

B.B

0 تومان

1,380,000 تومان

1,200,000 تومان

1,085,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل پارمیس

B.B

0 تومان

1,760,000 تومان

1,615,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

هتل کوروش

B.B

0 تومان

2,010,000 تومان

1,680,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان