slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
slide1
  • اطلاعات هتل
  • اطلاعات تور
  • نظرات کاربران

اطلاعات هتل

تور کیش 5 روزه

مبدا: مشهد

مقصد: کیش

رفت و برگشت: 4 شب

رفت: زاگرس - 11:30

برگشت: زاگرس - 19:30

8 ظرفیت خالی

آژانس اندیشه سفر گردشگران

برای مشاهده تمام جدول آنرا بسمت چپ بکشید

نام هتل
ستاره
یک تخته
دوتخته
سه تخته
چهار تخته
پنج تخته
کودک با تخت
کودک بی تخت
نوزاد
خدمات

هتل پانیذ

B.B

0 تومان

980,000 تومان

910,000 تومان

870,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل ستاره

B.B

0 تومان

980,000 تومان

910,000 تومان

870,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل سان رایز

B.B

0 تومان

1,080,000 تومان

1,050,000 تومان

1,030,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل سیمرغ

B.B

0 تومان

1,080,000 تومان

1,010,000 تومان

960,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل آرامش

B.B

0 تومان

1,220,000 تومان

1,110,000 تومان

1,070,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل سارا

B.B

0 تومان

1,260,000 تومان

1,150,000 تومان

1,070,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل ارم بزرگ

H.B

0 تومان

1,380,000 تومان

1,240,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل بین المللی لیلیوم

B.B

0 تومان

1,700,000 تومان

1,540,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل پارمیدا

B.B

0 تومان

1,430,000 تومان

1,240,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل پارمیس

B.B

0 تومان

1,700,000 تومان

1,620,000 تومان

1,780,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل پانوراما

B.B

0 تومان

1,985,000 تومان

1,740,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل ویدا

B.B

0 تومان

2,030,000 تومان

1,880,000 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

0 تومان

B.B: صبحانه | H.B: صبحانه + ناهار

هتل داریوش

B.B

0 تومان

3,020,000 تومان

290,000 تومان

0 تومان

0 تومان